Staffan & Beatles

img

Published 2021-03-01 06:00

Vem är Staffan Olander?

Staffan Olander är en f.d. bankman med stort musikintresse. Staffan har tävlat i musik, gjort åtskilliga radioprogram om The Beatles och annan samtida musik. Staffan jobbar också då och då i projekt med The Beatles återutgivningar genom samarbete med deras bolag Apple Corps Ltd. Staffan har också skrivit två böcker tillsammans med Beatles-producenten George Martin och en bok med Ringo Starr, samt liner notes i 4 av Ringo Starr's CD-utgivningar, med mera, med mera.....

Boken "Staffan & Beatles : Popmusiken Blev Ett Livsprojekt" ute nu. Exklusivt förord av Giles Martin!
Beställ genom att sända ett mail till info@olander.se med dina kontaktuppgifter. Boken är en bastant sak på 324 sidor och 680 bilder. Full av nostalgi och hela historien om "Staffan & Beatles".....